Kontakt:

Stowarzyszenie B-4
Biuro w Szczecinie
Ul. Królowej Korony 24
70-486 Szczecin
e-mail: audyt-szczecin@b4.org.pl

Realizator projektu:

b4 stowarzyszenie

KONTAKT

Biuro Stowarzyszenia B-4
ul. Królowej Korony 24
70-486 Szczecin
tel: (91) 42 12 373
e-mail: audyt-szczecin@b4.org.pl
www.audyt-szczecin.b4ngo.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30 oraz w wybrane dni weekendowe, o których informacja zostanie podana do wiadomości w zakładce Aktualności.

Zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego