Kontakt:

Stowarzyszenie B-4
Biuro w Szczecinie
Ul. Królowej Korony 24
70-486 Szczecin
e-mail: audyt-szczecin@b4.org.pl

Realizator projektu:

b4 stowarzyszenie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego